Nuttige bijeenkomst STEVO- jeugdkader.

geplaatst op: 05-09-2017

Het jeugdkader van STEVO kwam maandagavond in de STEVO–kantine bijeen om de puntjes op de I te zetten richting het komende competitie voetbalseizoen. De vergadering werd druk bezocht en jeugdvoorzitter Erik Kottink zei na een kort welkomstwoord dat het steeds lastiger wordt om ieder jaar maar weer voldoende kader te vinden. Wat het er ook allemaal niet makkelijker opmaakt is volgens Erik, dat de seizoenen langer worden en dus de aanloop naar het nieuwe seizoen automatisch korter, maar er wel veel geregeld moet worden. Ook de late aan- en afmeldingen van leden zorgen voor problemen in de samenstelling van de teams, zei de jeugdvoorzitter.

Toch is het de Technische commissie en het jeugdbestuur gelukt om 26 jeugdteams op de been te brengen in dit nieuwe seizoen. Daarbij komt nog de F-league en dat alles begeleid door meer dan 100 kaderleden. In de bovenbouw heeft de STEVO-jeugdafdeling dit jaar meer teams. Erik Kottink noemde dit positief. “Een teken dat de leden niet zo snel meer afhaken na hun pupillentijd”.

De 6 tegen 6 competitie is inmiddels van start gegaan en kende een vlekkeloos verloop.

Verheugd was Erik Kottink ook over het feit dat Thomas Steggink zijn TC3 diploma onlangs behaalde. Een applaus viel Thomas ten deel vanuit de vergadering.

Op de zaterdagmorgen is altijd een bestuurslid op de Peuverweide aanwezig om vragen van ouders te beantwoorden, of daar waar nodig behulpzaam te zijn bij hand en spandiensten.

De infogids wordt zoals bekend niet meer verspreid onder de leden, maar is terug te vinden op de website van STEVO.

Tom Linneman is gestopt als verantwoordelijk voor de materialen. Pascal Semmekrot zal tijdelijk het materialenbeheer waarnemen.

Binnenkort zullen de jeugdteams op de foto vereeuwigd worden waarna de foto’s op de nieuwe website zullen worden geplaatst. Eind deze week wordt de nieuwe website gelanceerd.

Omdat de leden nu zelf hun voetbalbroek en sokken moeten aanschaffen hoeft aan het einde van het seizoen alleen nog de shirts te worden ingeleverd. Een vraag uit de vergadering was om een ruilbeurs te houden. Erik Kottink zei dat hier plannen voor zijn aan het einde van het seizoen.

Wedstrijdsecretaris Joop Klein Haarhuis gaf de leden uitleg over de nieuwe voetbal.nl app, die te downloaden is in de App Store van google. Alle gegevens over de STEVO-teams, het programma, standen en uitslagen en nog meer zijn hierop te vinden. Na registratie, kan bij  instellingen de app naar eigen behoefte worden gevoed. Dat geld eveneens voor de wedstrijdzaken app., ook te downloaden in de App Store van google.

Harrie Ekkel van de Technische Commissie praatte  de jeugdtrainers nog eens bij over de VTON-app, die als zeer belangrijk handboek wordt gezien. De VTON Voetbalmethode is een doorlopende leerlijn voor de jeugd van 5 tot en met 19 jaar. Trainers en spelers werken in een jaarplanning samen aan concrete doelstellingen. Alles komt aan bod: techniek, tactiek, fysiek en mentaal. De methode ondersteunt met meer dan 700 kant-en-klare trainingen.

combiglas Hemmer schildersbedrijf Jeugdsponsor Cafe Steggink