STEVO Nieuws

Oefenprogramma jeugd- en senioren zaterdagelftal

04-08-2020

Hierbij het oefenwedstrijdprogramma voor onze jeugdelftallen en seniorenelftal op de zaterdag. Het schema is nog onder voorbehoud. Momenteel zijn wij nog druk bezig met het regelen van oefenwedstrijden van enkele teams. Zodra er een nieuwe oefenwedstrijd geregeld wordt, worden de desbetreffende leiders van dit team persoonlijk op de hoogte gebracht. 
Voor de veld- en kleedkamerindeling van de thuiswedstrijden kan de Voetbal.nl app geraadpleegd worden, hier wordt alles in bijgehouden.


Wedstrijdsecretariaat jeugdafdeling STEVO
Lars Busscher & Bent Kuipers

Contributie 2020/2021 (1 Augustus 1ste inning)

31-07-2020

Ieder lid is contributie verschuldigd!

Wijze van inning: ieder lid machtigt de penningmeester via automatische incasso het verschuldigde bedrag van zijn bank- of girorekening af te schrijven. We willen graag dat ieder lid via een machtigingsformulier het bestuur machtigt de contributie te innen. In hoge uitzonderingsgevallen kan per kas betaald worden.

Ouders van jeugdleden machtigen de penningmeester de verschuldigde contributie af te schrijven.

Contributies seizoen 2020-2021​ (conform CPI indexatie met 1,6% verhoogd)

Vindt u ook dat ieder kind moet kunnen sporten?

De gemeente Tubbergen wel! Daarom is er een Stichting Leergeld Tubbergen opgericht.

In Nederland leeft één op de negen kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!  Via circa 100 lokale Leergeld stichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Zie voor meer informatie: https://www.leergeld.nl/tubbergen/

Stichting Leergeld gemeente Tubbergen
Bartokstraat 4
7651 RA Tubbergen
Bankrekening: NL61RABO0322860644
E-mailadres: info@leergeldtubbergen.nl

Inleveren STEVO consumptiepas

24-07-2020

Beste kaderleden,

 

In een eerdere mailing en nieuwsbericht hebben we een ieder gevraagd om zijn of haar consumptiepas van STEVO in te leveren. Nog niet iedereen heeft dit gedaan. Zoals aangegeven willen we dit jaar echter wel van iedereen de pas terug. Dus was je afgelopen seizoen(en) vrijwilliger bij STEVO, en heb je de pas nog, lever deze dan per ommegaande in!

 

Inleveren kan bij penningmeester Leon Kroeze aan de Hof 13 of bij jeugdbestuurslid Mirjam Harmelink aan de Zurinkstraat 33. Alvast bedankt voor een ieders medewerking.

 

Bestuur R.K.V.V. STEVO

Fietsen stallen op de fiets-parkeerplekken!

23-07-2020

Nu het vakantie is maken vele jongeren gebruik van het kunstgrasveld. Echter in de vakantieperiode worden bij STEVO de velden extra onderhouden en vinden er tal van werkzaamheden op de accommodatie plaats.

Daarom is het zaak dat de fietsen niet geparkeerd worden langs de randen van de velden, maar gewoon in de hiervoor aanwezige fiets parkeerplekken bij de entree van ons complex! Hiermee kunnen we er samen voor zorgen dat de onderhoudswerkzaamheden vlot kunnen verlopen. Dank voor een ieders medewerking in deze!

Bestuur STEVO

Lars Busscher en Bent Kuipers nieuwe jeugdwedstrijdsecretarissen

10-07-2020

Joost Kock en Joop Klein Haarhuis hebben na jaren van verdienste het stokje van jeugdwedstrijdsecetaris bij STEVO overgedragen aan Lars Busscher en Bent Kuipers. 
Joost en Joop hebben onlangs aan het jeugdbestuur te kennen gegeven te willen stoppen, maar niet voordat twee nieuwe wedstrijdsecretarissen waren gevonden. Het jeugdbestuur van STEVO ging op zoek en wist in korte tijd in de persoon van Lars Busscher en Bent Kuipers twee geschikte kandidaten te vinden, die direct ja zeiden toen Johan Brughuis bij hen aanklopte. Lars en Bent zijn overigens binnen het STEVO-jeugdkader al actief als leider en scheidsrechter, kortom mensen met een STEVO-hart. 
Vrijdagavond zijn de beide nieuwe jeugdwedstrijdsecetarissen wegwijs gemaakt in hun nieuwe taak bij STEVO. Lars Busscher en Bent Kuipers lieten weten er zin aan te hebben en het jeugdbestuur op hun beurt zei erg blij te zijn met de aanstelling van de beide jeugdwedstrijdsecetarissen Lars en Bent.

Mededelingen van het jeugdbestuur

08-07-2020

Aanvang trainingen jeugdteams  seizoen 2020-2021
De aanvang van de trainingen staan gepland voor maandag 17 augustus. Mocht een trainer afwijken van deze datum dan neemt hij zelf contact op met het team. Er wordt op dit moment nog druk gewerkt aan een nieuw trainingsschema, zodra dat gereed is wordt het op deze site gepubliceerd. 


Uitdelen teamkleding jeugdteams
Het uitdelen van teamtassen met kleding is op woensdagavond  19 augustus  van 19.00 uur tot 20.00 uur in de STEVO-kantine

Aftrapbijeenkomst STEVO-jeugdkader
Eerste “Aftrapbijeenkomst” voor het  STEVO jeugdkader op vrijdagavond 11 september   STEVO kantine

Afscheid

Omdat het in juni niet mogelijk was om afscheid te nemen van stoppende kaderleden nemen we na afloop van de aftrapbijeenkomst alsnog afscheid van leiders en trainers van vorig seizoen.
De uitnodiging hiervoor volgt na de vakantie.

Otto Krabbe en Niels Oude Tijdhof tekenen overeenkomst

29-06-2020

Na de eerdere mondelinge overeenkomst met onze nieuwe hoofdtrainer Otto Krabbe en zijn assistent Niels Oude Tijdhof zijn vanavond de officiële contracten ondertekend. Dit alles onder toeziend oog van voorzitter Eddy Droste en Charel Nijhuis (technische zaken).

STEVO is bijzonder content dat voor het seizoen 2020-2021 beide heren zijn vastgelegd en wensen hen alvast heel veel succes en plezier toe bij de club. Op 4 augustus as starten de trainingen weer voor de A-selectie. Het beloofd een mooi seizoen te worden!

    
Stand 1ste klasse E

 
Combiglas Woertman natuursteen Jeugdsponsor Fyon