Materiaal en Kleding

Tom Linneman (0546-602964 / tjlinneman@hotmail.com) zal komend seizoen het materiaal beheren. Tom is het aanspreekpunt indien het gaat om: ballen, pionnen, watertassen, netten enz.

Iedere leider/trainer dient zich via de mail bij Tom te melden, indien het materiaal niet in orde is zorgt Tom vervolgens voor vervanging van het kapotte materiaal. Het kapotte materiaal moet wel worden ingeleverd, zodat bekeken kan worden of het nog gerepareerd kan worden.

Leidersjassen

Sinds een aantal jaren is ons kader voorzien van leidersjassen gesponsord door Fa. Timmerhuis en de Kruse Groep. Deze jassen kunnen door nieuwe leiders worden afgehaald bij Nico Wermelink (0546-631101, na 18.00 uur) tegen betaling van een borg van € 23,--. Wanneer men afscheid neemt van het jeugdkader en de jas in goede staat inlevert, ontvangt men dit bedrag uiteraard retour.

 

STEVO-kleding - beschadiging/verlies tenues

De kleding wordt door STEVO in bruikleen gegeven. Dit betekent dat de speler er zuinig mee om moet gaan. De kleding mag alleen tijdens de wedstrijden gedragen worden. Ondanks herhaaldelijk verzoek van het jeugdbestuur,is gebleken dat ook het afgelopen jaar diverse tenues zijn beschadigd of zelfs zijn kwijtgeraakt. Een zeer kwalijke zaak! Het jeugdbestuur maakt jaarlijks hoge kosten om de tenues weer compleet te maken. We sluiten niet uit dat deze kosten worden verhaald op de betreffende spelers of teams. Vermissing van kleding dient te worden gemeld bij jeugdbestuur@stevo.nl

De vermiste kleding wordt door de commissie aangevuld en STEVO zal de kostprijs van deze kleding doorbelasten aan het betreffende team. Aan het einde van het seizoen moet de teamtas compleet worden ingeleverd. Een dringend verzoek aan de leiders: het is niet toegestaan om tenues onderling te lenen. Het is afgelopen seizoen gebleken dat hierdoor tenues kwijt raken, met name op toernooien. Als een team door omstandigheden een tenue te weinig heeft, dient men contact op te nemen met Mirjam Harmelink jeugdbestuur@stevo.nl  na 18.00 uur. Bij haar kan tijdelijk een reserve-tenue worden geleend. Dus nogmaals: het onderling lenen van tenues tussen verschillende teams is niet toegestaan!

Wedstrijdkleding

De wedstrijdkleding bestaat altijd uit: Een rood – geel wedstrijdshirt voorzien van sponsor en stevo logo. Een zwart voetbalbroekje en rood-gele kousen (gekocht via de STEVO webshop). Keeperstenue Shirt – broek en kousen voorzien van sponsor opdruk, keeperhandschoenen. De wedstrijdkleding mag alleen gedragen worden tijdens wedstrijden, niet tijdens trainingen of activiteiten.

Reserve kleding

Het komt voor dat teams tegen tegenstanders moeten spelen met dezelfde rood/gele kleuren. Hier zijn landelijke regels voor. Het team dat thuis speelt moet die wedstrijd in een andere kleur shirt spelen. Dit komt ook voor indien twee STEVO-teams tegen elkaar moeten spelen. STEVO is daarom in het bezit van reserveshirts in andere kleuren. De reserveshirts zitten per teamset in een sporttas van de vereniging en worden beheerd door het jeugdbestuur. Indien een team gebruik maakt van deze reserveshirts dan draagt de leider er zorg voor dat de shirts gewassen en wel weer binnen een week worden ingeleverd.

Sponsoring

Bij belangstelling voor sponsoring kan men contact opnemen met één van de leden van het jeugdbestuur of sponsorcommissie. Zij zullen in gesprek gaan met de kandidaat sponsor om uitleg te geven over het type van sponsoring. Dit kledingbeleid voorziet alleen in het ter beschikking stellen van wedstrijdkleding. STEVO biedt daarnaast ook de mogelijkheid tot het sponsoren van andere sportkleding en tassen.

Wassen tenues

Het jeugdbestuur geeft er de voorkeur aan dat de tenues centraal gewassen worden. Dat wil zeggen dat één persoon de tenues gezamenlijk wast. Dit kan bijvoorbeeld een moeder zijn, die iedere week tegen een vergoeding de tenues wast. Een andere mogelijkheid is dat de spelers bij toerbeurt de tenues meenemen om te wassen. Gezamenlijk wassen voorkomt dat er binnen een team kleurverschil ontstaat. Belangrijk is wel dat de tenues niet warmer dan 40 °C en binnenste buiten worden gewassen en dat de tenues niet in de wasdroger kunnen worden gedroogd in verband met de reclameletters op de shirts. Helaas hebben we moeten constateren dat afgelopen seizoen toch, ondanks alle voorzorgsmaatregelen zoals geplastificeerde wasvoorschriften in de tassen, hier niet altijd aan voldaan is met snelle aftakeling van nieuwe shirts tot gevolg. We vragen u dan ook vriendelijk om netjes met deze kleding om te gaan. De afspraken over het wassen worden aan het begin van het seizoen gemaakt door de leiders in samenspraak met de ouders.

Stand 1ste klasse H

 
Combiglas Woertman natuursteen Jeugdsponsor Fyon