F-League Mini's


Sinds een aantal jaren spelen bij STEVO de zogenaamde mini's mee. Dit zijn jongens en meisjes, die graag willen voetballen, maar nog net een jaartje te jong zijn om lid te kunnen worden (groep 2 van de basisschool). Na de zomerstop worden zij afzonderlijk getraind door een aantal deskundige en ervaren trainers. 

Sponsor

DROSTE BEJAH bv is  buigspecialist, die als part supplier buizen buigt en als system supplier complete lassamenstellingen vervaardigt volgens klantspecificatie in kleine, middelgrote en grotere series voor OEM gerelateerde afnemers. Het specialisme van DROSTE BEJAH is het buigen van buis en vervaardigen van complete lassamenstellingen.

 

Dit seizoen zal er wederom in een onderlinge 4 tegen 4 competitie gespeeld worden waarbij de spelertjes in verschillende sterrenteams als Liverpool, Real Madrid, Inter Milan, Feyenoord, Barcelona, enzovoort onder gebracht zullen worden en daarbij tijdens die wedstrijden ook de overeenkomende clubtenues zullen dragen. Deze clubtenues worden door STEVO (middels sponsoring door DROSTE BEJAH bv) ter beschikking gesteld voor deze wedstrijden en blijven eigendom van STEVO.

Wil jij je aanmelden als F-League lid, vul dan het formulier via onze site-link 

STEVO Jeugdlid worden in en we nemen direct contact met je op. Meldt wel even in het vakje "opmerkingen" dat het om het F-League lidmaatschap gaat!

STEVO F-League de deelnemende teams

       

Opzet STEVO F-League

1. Wat is de F- League

De eerstejaars F-jes die zich aanmelden bij STEVO hebben over het algemeen weinig voetbalervaring. Niet zo verwonderlijk natuurlijk. Bij STEVO zijn jaarlijks een aantal F teams ingeschreven in de KNVB competitie. Daardoor komt het regelmatig voor dat deze jonge en nieuwe voetballers in de KNVB competitie worden ingedeeld bij tweedejaars F-jes.

Voor beginnende voetballers is er veel te leren de eerste jaren. Op het moment dat deze voetballers worden ingedeeld in een competitie met oudere, sterkere (vaak tweedejaars F-jes) voetballers worden ze in het veld overlopen en worden er relatief weinig basisvaardigheden aangeleerd.

Bij STEVO wordt op het hoofdveld elke zaterdagmorgen een eigen F-competitie georganiseerd voor eerstejaars F-jes. Deze voetballers zijn in een interne 4 tegen 4 competitie ingedeeld. De tweedejaars F-jes worden verdeeld over de F-teams en spelen KNVB competitie.

2. Plezier staat voorop

De beste manier voor een voetballer om zich te ontwikkelen is het spelen van wedstrijden.
Voor F pupillen is 4 tegen 4 ideaal omdat de spelers zich niet aan het spel kunnen onttrekken. Ook is 4 tegen 4 overzichtelijker voor de spelertjes. Elke speler krijgt veel balcontacten en wordt veelvuldig geconfronteerd met echte wedstrijdsituaties. Om het voetbalspel maximaal te stimuleren is het uitgangspunt om zonder keeper te spelen.

Hierdoor komen de:

TIC

Elementen (Techniek, Inzicht, Communicatie) vaak terug in de wedstrijden. Binnen 4 tegen 4 krijg je te maken met: passen, aannemen, dribbelen, vrijlopen, bal afpakken, scoren, etc. De spelers komen in aanraking met alle basisvaardigheden van het voetbal op het niveau wat bij ze past!

Na elke seizoenshelft wordt door de coördinatoren in overleg met de Technische Coördinator van de STEVO-jeugd besproken welke spelers de komende seizoenshelft doorstromen naar de reguliere KNVB F-competitie. De clubleiding draagt zorg dat het nieuwe F-team in een, qua niveau, passende competitie wordt ingedeeld voor de volgende seizoenshelft.

3. Voordelen van de F- league

 • Geen reizen, vaste aanvangstijd van 9:30 tot 10:30 uur, altijd een thuiswedstrijd.
 • Nieuwe leden kunnen direct worden ingedeeld en kunnen direct meedoen,
 • dus geen wachtlijst meer.
 • Veilige omgeving voor de kinderen (vast ritme, vertrouwd).
 • Competitie-element niet direct belangrijk.
 • Het gaat vooral om het PLEZIER!!!!!!!!!!!!! (er worden wel onderlinge standen bijgehouden)
 • Indeling in competities waar wekelijks met 10-0 wordt verloren is uitgesloten.

4. Competitieopzet

Om de F- 4 tegen 4- competitie wat meer uitstraling te geven is deze competitie opgezet in de vorm van de Champions Leaque. De teams hebben namen van de grote clubs in Europa en spelen in zeer gelijkende tenues van deze Europese topclubs. De tenues zijn beschikbaar gesteld door DROSTE BEJAH bv.

De beschikbare tenues voor seizoen 2014-2015 zijn:
Barcelona, Liverpool, Aston Villa, Real Madrid, Inter Milan en Feyenoord

Een competitie wordt gespeeld met vaste teams van 4 of 5 kinderen. Bij 5 zal er doorgewisseld worden zodat een ieder evenveel speelt.

De wedstrijden worden gespeeld op het hoofdveld van STEVO, elke zaterdag van 9.30 uur tot 10.30 uur. Elk team speelt elke zaterdag zo'n 4 of 5 wedstrijden van 10 of 12 minuten (afhankelijk van het aantal spelers en te maken teams).

Er wordt een competitie gespeeld over twee zaterdagen. Als elk team

twee keer tegen elkaar heeft gespeeld word er een nieuwe indeling gemaakt waarbij er rekening mee wordt gehouden dat de krachtsverschillen tussen de verschillende teams minimaal zijn. Elke twee weken worden de teams dus opnieuw ingedeeld.

5. Regels

Organisatie regels

 • Elk team bestaat uit minimaal vier en maximaal vijf spelers.
 • Een wedstrijd duurt max. 10 of 12 minuten.
 • De kleedkamers zijn 15 minuten van tevoren geopend. De wedstrijden starten op 9.30 uur. Zorg er s.v.p. voor dat de spelers op tijd op het veld staan.
 • Per ronde (speeldag) worden er vier of vijf wedstrijden gespeeld (afhankelijk van het aantal spelers).
 • Na elke wedstrijd komen alle spelers en veldbegeleiders bijeen bij de coördinator. Uitslagen worden doorgegeven en volgende wedstrijden worden medegedeeld. De coördinator noteert de scores op het scoreformulier en houdt de stand bij.
 • De coördinatoren streven er naar dat de teams zo gelijkwaardig mogelijk worden ingedeeld!
 • Puntentelling: winst is 3 punten, gelijk is 1 punt, verlies 0 punten.
 • Het dragen van scheenbeschermers en voetbalschoenen is verplicht.
 • Douchen na de wedstrijden op zaterdag is voor een ieder verplicht.
 • Voor meisjes is er een extra ruimte beschikbaar.

Wedstrijd regels

 • Er wordt 4 tegen 4 gespeeld zonder keepers.
 • Gaat de bal over de zijlijn dan is het een intrap.
 • Gaat de bal over de achterlijn uit dan is het een hoekschop.
 • Er wordt gespeeld op een veld van 20 bij 40 meter met lage doeltjes van 3 meter breed.
 • Scoren uit een vrije trap (wordt eigenlijk niet gegeven) of intrap vanaf de zijlijn kan nooit in één keer.
 • Hoekschoppen worden gewoon vanaf de grond genomen.
 • Een penalty (6 mtr. vanaf het doel) wordt alleen gegeven wanneer een speler de bal bewust uit het doel slaat.
 • In alle andere gevallen wordt een vrije schop gegeven.
 • Na een doelpunt wordt de bal vanuit het midden weer in het spel gebracht.
 • Het spel begint met de bal in het midden van het veld. Beide teams staan bij hun eigen goal. Bij startsignaal mag er naar de bal worden gerend.
 • Wanneer een team te weinig spelers heeft wordt er een beroep gedaan op een team dat die zaterdag te veel spelers heeft.
 • Na de derde wedstrijd is er voor elke speler een beker ranja. Deze wordt op het veld uitgedeeld.

6. Begeleiding/Coördinatoren

Taken coördinatoren (Gerben Busscher en John Nijhuis) 4 tegen 4

 • Vastleggen materiaal
 • Vastleggen veldbegeleiders
 • Vastleggen locatie
 • Indeling F-League teams
 • Analyse en evaluatie ontwikkeling spelertjes met Technisch Coördinator STEVO
 • Promotie 4 tegen 4 (F- league)
 • Bijhouden standen
 • Begeleiding veldbegeleiders
 • Algemene leiding tijdens de activiteiten
 • Aandachtspunten veldbegeleiders
 • Communicatie onderhouden met de ouders van de spelers.
 • Afgelastingen worden doorgeven per Email en staan op de STEVO site.
  Check ‘s morgens, voor aanvang van de F-League, altijd nog even je mail voor een mogelijke update. Afgelastingen zullen via de mail worden doorgegeven.

Taken veldbegeleiders (per zaterdag, per team 1 vaste veldbegeleider = een ouder) 

 • De coördinatoren zullen per week voor elk team een veldbegeleider aanwijzen.
 • Alle veldbegeleiders zijn minimaal 10 minuten voor aanvang op het veld aanwezig, dus om 9.20 uur.
 • De veldbegeleiders zorgen samen met de coördinatoren dat de veldjes worden opgezet.
 • Na afloop ruimen we gezamenlijk op en de veldbegeleiders zorgen dat de tenues worden ingenomen.
 • Er wordt gewassen volgens het wasschema. Zorg dat je de volgende week op tijd bent (uiterlijk 9.10 uur) indien je wasdienst hebt. Andere spelers wachten op de kleding.
 • Tijdens de wedstrijden coachen en enthousiasmeren de veldbegeleiders de deelnemers op een positieve manier!
 • Denk er aan dat je als veldbegeleiders een voorbeeldfunctie hebt ten opzichte van de deelnemers.
 • Na afloop van elke wedstrijd geef je de score van je team door aan de coördinator.
 • Tijdens de wedstrijden mogen de veldbegeleiders ook coachen op voetbaltechnische punten. Denk hierbij o.a aan de volgende punten:
  • Binnenkant voet aannemen en spelen
  • Samenspelen
  • Niet teveel dribbelen
  • Uit elkaar bij balbezit
  • Meeverdedigen bij balverlies
  • Zoveel mogelijk de spits inspelen
  • etc.

7. Ouders

Van de aanwezige ouders verwachten we een aantal zaken.

 • Spelers dienen om 9.15 aanwezig te zijn om zich om te kleden.
 • Meehelpen waar nodig en waar mogelijk.
 • Af en toe invallen als veldbegeleider.
 • Aanmoedigen van alle kinderen, maar niet teveel voetbaltechnische aanwijzingen geven.
 • Positieve uitstraling.
 • Niet teveel aandacht aan het resultaat geven.
 • Op tijd doorgeven wanneer er bijzondere dingen zijn, die we moeten weten. Afmeldingen/bijzonderheden mondeling of telefonisch of e-mail doorgeven. Niet via sms of Whats-app.
 • Ervoor zorgen dat hun kind op tijd aanwezig is.
 • Voetbalschoenen en scheenbeschermers aanschaffen voor hun kind.
 • Op tijd afzeggen (zo weinig mogelijk natuurlijk) wanneer hun kind niet aanwezig kan zijn.
 • De ouders (wisselend per keer) zullen zorgdragen dat de kleding per team volgens wasvoorschrift wordt gewassen.

8. Promotie

Wekelijks verzenden de coördinatoren een mail met daarin:

 • De teamindeling voor komende week
 • De wasouder voor komende week
 • De veldbegeleiders voor komende week
 • De kleedkamerindeling voor komende week

Regelmatig maken we ook een kort verslag en wat foto's. Deze worden dan op de website van Stevo geplaatst. ( eigen pagina f-league)

Alle informatie omtrent de F-League zal via de mail plaatsvinden.

9. Spelmateriaal

STEVO draagt zorg voor goed spelmateriaal, te weten:

 • Lichte aluminium, goed verplaatsbare, doeltjes (min. 4 stuks) met netjes
 • Ballen, geschikt voor F-league (bv Nike light weight) (min. 8 ballen)
 • Beschikbaarheid hoofdveld van 09.15 – tot 10:30uur
 • Pilonnen e.d. voor uitzetten velden

10. Trainingen

Elke woensdag van 18:00-19:00 uur is er training voor de spelertjes van de F-League. Op de training wordt voort geborduurd op de TIC-elementen (Techniek, Inzicht, Communicatie) waarop we tijdens de wedstrijden op coachen. De trainingen worden verzorgd door Gerben Busscher en John Nijhuis. Indien nodig zullen ouders gevraagd worden om enkele oefeningen te begeleiden.

+ De kinderen mogen vanaf 17.55 uur op het trainingsveld worden gebracht.

+ Na afloop worden de kinderen vanaf het trainingsveld opgehaald en kunnen dan mee naar huis. Er wordt na de training niet op het STEVO-complex gedoucht. 

Check voor aanvang van de training altijd je email. Afgelastingen worden doorgegeven via de mail.

Lid worden:

Wil jij je aanmelden als F-League lid, vul dan het formulier via onze site-link 

STEVO Jeugdlid worden en wij nemen direct contact met

Stand 1ste klasse H

 
Combiglas Woertman natuursteen Jeugdsponsor Fyon