Contributie

Ieder lid is contributie verschuldigd!

Wijze van inning: ieder lid machtigt de penningmeester via automatische incasso het verschuldigde bedrag van zijn bank- of girorekening af te schrijven. We willen graag dat ieder lid via een machtigingsformulier het bestuur machtigt de contributie te innen. In hoge uitzonderingsgevallen kan per kas betaald worden.

Ouders van jeugdleden machtigen de penningmeester de verschuldigde contributie af te schrijven.

Contributies seizoen 2023-2024​ (conform CPI indexatie met 6,0% verhoogd)

Vindt u ook dat ieder kind moet kunnen sporten?

De gemeente Tubbergen wel! Daarom is er een Stichting Leergeld Tubbergen opgericht.

In Nederland leeft één op de negen kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!  Via circa 100 lokale Leergeld stichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Zie voor meer informatie: https://www.leergeld.nl/tubbergen/

Stichting Leergeld gemeente Tubbergen
Bartokstraat 4
7651 RA Tubbergen
Bankrekening: NL61RABO0322860644
E-mailadres: info@leergeldtubbergen.nl

 

Stand 1ste klasse H

 
Combiglas Woertman natuursteen Jeugdsponsor Fyon