Contributie

Ieder lid is contributie verschuldigd!

Wijze van inning: ieder lid machtigt de penningmeester via automatische incasso het verschuldigde bedrag van zijn bank- of girorekening af te schrijven. We willen graag dat ieder lid via een machtigingsformulier het bestuur machtigt de contributie te innen. In hoge uitzonderingsgevallen kan per kas betaald worden.

Ouders van jeugdleden machtigen de penningmeester de verschuldigde contributie af te schrijven.

Contributies seizoen 2017-2018​ (ongewijzigd tov 2016/2017)

Contributie

per kwartaal

per kwartaal

Categorie

2017/2018

2016/2017

Senioren veld competitie

 € 52,50

 € 52,50

Zaalvoetbal – competitie

 € 42,50

 € 42,50

Zaalvoetbal – recreanten

 € 38,75

 € 38,75

Alleen trainen veld

 € 31,25

 € 31,25

Zaal + veld recreanten

 € 52,50

 € 52,50

Zaal + veld competitie

 € 73,75

 € 73,75

Dames veld competitie (7x7)

 € 31,25

 € 31,25

Steunende leden

 € 12,50

 € 12,50

Junioren - A / Onder 19

 € 30,00

 € 30,00

Junioren - B / Onder 17

 € 28,75

 € 28,75

Junioren - C / Onder 15

 € 27,50

 € 27,50

Pupillen - D / Onder 13

 € 26,25

 € 26,25

Onder 10 en Onder 11

 € 23,75

 € 23,75

Onder 8 en Onder 9

 € 22,50

 € 22,50

F-League

 € 22,50

 € 22,50

Inning van bovenstaande kwartaalbedragen vindt plaats rond:

1 augustus
1 november
1 februari
1 mei

Vindt u ook dat ieder kind moet kunnen sporten?

De gemeente Tubbergen wel! Daarom is er een Jeugdsportfonds Tubbergen opgericht. Dit fonds heeft als doel om kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders de kans te geven om te gaan sporten. De bijdrage van maximaal € 225,- per kind per jaar is bedoeld voor bijvoorbeeld het betalen van de contributie en de aanschaf van sportkleding.

Voor wie is het Jeugdsportfonds bestemd?

Het Jeugdsportfonds is bestemd voor kinderen van 6 tot 18 jaar uit gezinnen die leven van een inkomen van maximaal 110% van het wettelijk sociaal minimum. Een volledig overzicht van alle spelregels in uw gemeente staat op http://overijssel.jeugdsportfonds.nl/ à ‘spelregels per gemeente’ in de kantlijn links.

U kunt zelf geen aanvraag indienen

Een aanvraag kan alleen ingediend worden door een intermediair. Dit is een persoon die op professionele wijze bij uw kind betrokken is. Denk hierbij aan de leraar op school, een maatschappelijk werker, een Buurtsportcoach/ combinatiefunctionaris, de GGD, een WWB consulent van de gemeente of bureau Jeugdzorg. Meldt u zich daarom bij een intermediair en verzoek deze om een aanvraag in te dienen bij het Jeugdsportfonds. Kunt u er geen vinden? Neem dan contact op met Maaike Geerdink van Sportservice Overijssel.

Wat doen wij als vereniging?

Wij hebben als vereniging inmiddels een positieve ervaring opgedaan met het Jeugdsport­fonds. De aanvraag wordt verrassend snel behandeld en afgewerkt. Dus, denkt u als ouder/verzorger in aanmerking te komen voor vergoeding van de contributie van uw kind(eren), neem dan contact op met onze penningmeeste Leon Kroeze kroezeleon@gmail.com of met de consulent van Jeugdsportfonds Overijssel, Maaike Geerdink. Zij is te bereiken op 038-457 77 82 of overijssel@jeugdsportfonds.nl

Met vriendelijke groet,

Het STEVO bestuur

 

 

Let op: de leeftijdsgrens verschilt per gemeente

combiglas Hemmer schildersbedrijf Jeugdsponsor Cafe Steggink