Geschiedenis Jeugd

Wie de jeugd heeft de toekomst". Meerdere keren wordt deze slagzin, daar waar we verhalen van de prestaties van de voetbalvereniging STEVO door de jaren heen, aangehaald. Het is ook deze slogan die al jaren bij de mensen van eerst de R.K.V.V. Geesteren en later STEVO, die zich met jeugdspelers bezighielden en houden, altijd hoog in het vaandel heeft gestaan. Het nastreven van deze als doel gestelde slogan is jarenlang gebeurt door de jeugd simpelweg te laten voetballen tegen hun leeftijdsgenoten in andere plaatsen,maar ook is steeds getracht, weliswaar dan weer in meerdere, dan weer in mindere mate, een vormend aspect aan de middelen om de doelstelling te bereiken te verbinden.

Sinds begin de jaren zeventig zijn zowel de doelstellingen van STEVO ten aanzien van de jeugdleden, als de middelen om deze doelstellingen te bereiken, geconcretiseerd. Een en ander heeft in 1980 geresulteerd in de samenstelling van het eerste jeugdplan. Het definitieve onstaan van het Jeugdplan mag samen met de oprichting van een apart bestuur voor de juniorenafdeling in 1972, een mijlpaal in de geschiedenis van de STEVO-jeugd genoemd worden. Voor wat betreft de eerste mijlpaal ten aanzien van de STEVO-jeugd: daarvoor moeten we terug naar de jaren dertig. Niet lang na de officiele oprichting van de RKVV Geesteren, komt de juniorenafdeling van de grond.

Waarschijnlijk wordt deze in 1936 een feit. Vast staat wel dat de toenmalige geestelijk adviseur een van de drijfveren achter de oprichting van de jeugdafdeling is geweest. G. Stamsnieder en J. Schroder waren de eerste jeugdleiders van de RKVV Geesteren.

Tot de eerste junioren behoorden onder andere J. Klein Haarhuis, J. Rolefes, J. en G. Harmelink, B. Keizer, L. Kamphuis,G. Boswerger, H. Brusche, J. Nijhuis, Eysink en J. Kreuwel. Stamsnieder en Schroder bleven geen lange tijd jeugdleider. Hun plaatsen werden ingenomen door G. Kamphuis en H. Krukkert. De juniorenafdeling kende vele "ups" maar even zo vele "downs". In 1972 werd tijdens jaarvergadering besloten tot de oprichting van een apart jeugdbestuur. De daad werd al snel bij het woord gevoegd.

Het eerste jeugdbestuur bestond uit voorzitter A. Telgenkamp, secretaris en penningmeester J. Busscher en de leden G. Hagedoorn en M. Schuurman. Er mocht gerust gesteld worden dat de jeugd vanaf dat moment de aandacht kreeg die zij ook werkelijk verdiende. Want het bleef nietalleen bij het in leven roepen van een separaat bestuur. Door tal van kadercursussen is men sinsdien eigen seniorenleden gaan opleiden tot voor de jeugd gekwalificeerde trainers, is er een groep "degelijke" jeugdleiders samengesteld en is er een speciale technische commissie ingesteld, die zich bezighield met samenstellen van de verschillende jeugdteams, het begeleiden van de spelers, hun leiders en begeleiders. Kortom: de juniorenafdeling van STEVO had door dit alles "body" gekregen.

In 1980 mondde de hele organisatie-structuur en de na te streven doelstellingen van de jeugdafdeling uit in het eerder genoemde Jeugdplan. Bij de jongste voetballers , die uitkomen in de F-, E-, D-elftallen zijn de prestaties naar de achtergrond verdrongen: het ging louter om het beleven van een stuk plezier in de voetbalsport. Voor wat betreft de A- tot en met de C-elftallen: daar speelden in het toenmalige Jeugdplan ook de prestaties een grote rol. Dat het Jeugdplan zijn vruchten afwierp moge blijken uit het feit dat het A1, B1 en C1 team al snel op het hoogste plan acteerden. De seniorenafdeling trok al al gauw profijt van deze werkwijze. Het eerste elftal van STEVO kon hierdoor opstomen naar de hoogste regionen van het amateurvoetbal.

Telkens wordt het Jeugdplan bij de jeugdafdeling van STEVO aangepast aan de huidige wetten van het hedendaagse amateurvoetvoetbal. Deze verandering zijn noodzakelijk en werpen hun vruchten af. De selecties van de seniorenafdeling zullen hierdoor in de toekomst ook op het hoogste plan kunnen blijven acteren. Telkens zijn leden van de Technische Commissie en anderen geledingen binnen STEVO steeds bezig om het beleidsplan voor de komende jaren aan te passen aan de gestelde eisen.

Stand 1ste klasse H

 
Combiglas Woertman natuursteen Jeugdsponsor Fyon