Algemene Leden Vergadering vrijdag 19 november 2022

Algemene Leden Vergadering vrijdag 19 november 2022

geplaatst op: 17-11-2022

REMINDER

JAARVERGADERING

Geachte sportvriend(in),

Hierbij nodigt het bestuur van de “RKvv STEVO” u graag uit tot het bijwonen van de jaarvergadering op Vrijdag 18 november 2022 om 20.00 uur in de Stevo kantine.

Tevens nodigt het bestuur u graag uit om op zaterdag 12 november om 19:00 uur in onze parochiekerk de Heilige Mis bij te wonen die wordt opgedragen aan alle levende en overleden leden van onze vereniging.

De agenda voor de jaarvergadering ziet er als volgt uit:

1. Opening

2. Vaststelling notulen van de jaarvergadering d.d. Vrijdag 27 augustus 2021

3. Jaarverslag secretaris Bert Maathuis over het seizoen 2021-2022

4. Jaarverslag penningmeester Roy Damhuis

- Financieel verslag seizoen 2021-2022

- Verslag kascommissie

- Begroting seizoen 2022-2023

PAUZE

5. Bestuurswisselingen: Aftredend en niet herkiesbaar is Charel Nijhuis. Het bestuur draagt Erik Sonder voor als zijn vervanger.

Tegenkandidaten voor bovengenoemd bestuurslid kunnen tot een uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk worden voorgedragen, ondersteund door 10 handtekeningen van stemgerechtigde leden.

6. Uitreiking “Anton Voorhuiscup” aan de topscorer bij de senioren.

7. Nieuws, mededelingen en Rondvraag

8. Sluiting

9. Proosten op een nieuw seizoen

Wij verzoeken u beleefd om bij deze vergadering aanwezig te zijn. Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, dan wordt u verzocht zich af te melden bij de secretaris.

Namens het bestuur van de RKvv STEVO,

Bert Maathuis (b.maathuis@wagenborg.com)

Secretaris

Stand 1ste klasse H

 
Combiglas Woertman natuursteen Jeugdsponsor Fyon