Bestuur STEVO op zoek naar structurele inkomsten.

geplaatst op: 11-10-2019

Het algemeen bestuur van STEVO heeft tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering, vrijdagavond in het clubgebouw, aan de vergadering gevraagd om mee te denken hoe de vereniging in de komende jaren structureel meer geld kan genereren. De Crowdactie in 2014 in het leven geroepen voor de donateursactie laat ieder jaar een aanzienlijke mindere opbrengst zien en het is noodzakelijk dat dit gat wat hierdoor ontstaat wordt opgevuld. Van de kant van de leden kwamen diverse voorstellen waarmee het bestuur aan de slag zal gaan. “Willen we een actie laten doen slagen, dan moeten we dat met alle leden oppakken. We moeten de leden bewegen om iets te doen hoe moeilijk dat ook is. Vanavond kunnen we meningen delen en kan een beslissing breed gedragen worden. We moeten samen ervoor zorgen om deze mooie club te behouden”,  aldus STEVO voorzitter Eddy Droste aan het begin van de vergadering.

De voorzitter, zei in zijn welkomstwoord ook blij te zijn met de aanwezigheid van vele leden, ereleden, erevoorzitters, leden van verdienste en ook hoofdsponsor CombiGlas. “Jullie kunnen allen je eigen inbreng hebben bij de club. Wij staan open voor alle voorstellen of suggesties om de vereniging nog beter te laten functioneren”. Droste was ook trots op de prestaties in het afgelopen seizoen. STEVO 1 presteerde goed in de eerste klasse en STEVO 2 werd kampioen en promoveerde naar de hoofdklasse. STEVO 3 handhaafde zich prima en STEVO vier werd tweede achter kampioen Reutum 2, kortom prima resultaten van de selectie elftallen.  Ook de kampioenschappen bij de jeugd werden gememoreerd door Eddy Droste.  “Jullie, leden, vrijwilligers en allen die iets voor STEVO betekenen zorgen ervoor dat wij kunnen genieten. ”.

Aan het eind van het betoog van de voorzitter werd stil gestaan bij de leden die STEVO ontvallen zijn afgelopen jaar, te weten Gerrit Wesselink, Harrie ten Velde en Johan Minkjan.

Secretaris Bert Maathuis hield zijn keurige jaarverslag kort. Aan de competitie werd deelgenomen met 9 seniorenelftallen en één zaalvoetbalteam.  De activiteiten pubquiz, Oktoberfest en het FIFA toernooi waren een doorslaand succes. Helaas moest het Wesselink-Buunk voetvolleytoernooi door de weersomstandigheden worden afgelast. Vermeldenswaardig is ook nog dat STEVO een trainingsveld heeft omgeturnd tot een speelveld waardoor op 4 velden tegelijk wedstrijden kunnen worden gespeeld. Voor het project fit en vitaal is subsidie ontvangen en hiermee kan de werkgroep verder aan de slag. Eens in de drie weken wordt een wandeltocht georganiseerd. In de toekomst staan er meer activiteiten te gebeuren.

 

Penningmeester Leon Kroeze zei dat de kantine omzet afgelopen seizoen iets was gestegen ten opzichte van het voorgaande seizoen. Een financiële tegenvaller was de afgelasting van het Wesselink-Buunk voetvolleytoernooi. De sponsor en contributie inkomsten lieten een kleine daling zien en ook de opbrengst van de crowdactie viel tegen. Verder kan STEVO geen BTW meer terugvorderen op aanschaf van diverse goederen. Positief was de opbrengst van de flessenactie en de opbrengst van de hulp bij het CSI Concours. Al met al sprak de penningmeester over een stijgende lijn van de brutowinst. Voor de komende jaren staat een grote investering op de rol namelijk de hoofdlaag van het kunstgrasveld, kosten 150.000 euro. De huidige mat kan nog ongeveer vier jaar mee. “STEVO zorgt voor een spaarpotje van 50.000 euro en met acties moet nog ongeveer 50.000 Euro worden opgehaald ter vervanging van ons kunstgrasveld”, zo liet de penningmeester weten. Voor het komende seizoen heeft Leon Kroeze een opnieuw een positief resultaat begroot.  

De kascommissie Miranda Geerdink en Ruben Kleijssen waren zeer te spreken over de boekhouding van de penningmeester. “Helder en duidelijk”, was het oordeel. Ruben Kleijssen wordt door Marco Dijkhuis vervangen voor dit lopende seizoen.

Bij de bestuursverkiezing werd vice-voorzitter Charel Nijhuis met algemene stemmen herkozen.

Thomas Steggink van STEVO 2 mocht dit jaar de Anton Voorhuiscup in ontvangst nemen met in totaal 31 doelpunten, een hele prestatie. Voorzitter Eddy Droste zei te hopen dat de goalgetter ook in het eerste elftal zijn kunnen nog een keer laat zien.

“Voetbal wordt maatwerk bij STEVO”, aldus de voorzitter van STEVO na de pauze. "Het zaterdagvoetbal, de dames 7 tegen 7, het 35+ voetbal en de moeder/damestraining zijn nieuwe ontwikkelingen bij STEVO. Voor elk wat wils. We zien steeds meer vormen van voetbal en STEVO gaat hierin mee.”

STEVO en Stichting sporthal De Ransuil zetten in op een nieuw multifunctioneel sportgebouw. Bewegingsonderwijs en sport in een nieuwe sporthal en zorggebouw. Een ambitieus plan wat nog in de kinderschoenen staat, maar op termijn meer onder de aandacht zal worden gebracht.

Bij de mededelingen werd gevraagd om STEVO op social media niet in diskrediet te brengen. Rokers krijgen een speciaal plekje op het terrein. Over de precieze plek, misschien bij de omroeptoren, wordt nog nagedacht. Aan een dak boven het tassenrek wordt gewerkt. Het project fit en vitaal wordt dit seizoen, als eerder gezegd, verder uitgewerkt. Gedacht wordt onder andere aan walking footbal. Aan de leden werd ook gevraagd om niet met glaswerk langs het veld te staan. Mariëlle Oude Wesselink wordt de nieuwe omroepster bij de wedstrijden van STEVO 1 op de zondagmiddag.

Aan het eind van de vergadering proostte STEVO voorzitter Eddy Droste met de aanwezige leden op opnieuw een mooi seizoen.   

Stand 1ste klasse E

 
Combiglas Woertman natuursteen Jeugdsponsor Fyon