Volgende wedstrijd STEVO 1
Zondag 03 Oktober 2021 - 14:00
 vs 

Jaarvergadering STEVO op vrijdag 27 augustus

Jaarvergadering STEVO op vrijdag 27 augustus

geplaatst op: 18-08-2021

Geachte leden, 
Hierbij nodigt het bestuur van de “RKvv STEVO” u graag uit tot het bijwonen van de jaarvergadering op 
Vrijdag 27 augustus 2021 om 20.00 uur in de Stevo kantine 
Tevens nodigt het bestuur u graag uit om op donderdag 26 augustus 2021 om 19:00 uur in onze parochiekerk de Heilige Mis bij te wonen die wordt opgedragen aan alle levende en overleden leden van onze vereniging. 

De agenda voor de jaarvergadering ziet er als volgt uit: 
1. Opening 
2. Vaststelling notulen van de jaarvergaderingd.d. Vrijdag 11 oktober 2019 
3. Jaarverslag penningmeester Leon Kroeze 
- Financieel verslag seizoen 2019-2020 en 2020-2021 
- Verslag kascommissie 
- Begroting seizoen 2021-2022 

PAUZE 

4. Bestuurswisselingen: Aftredend en herkiesbaar zijn 
· Eddy Droste (Voorzitter); 
· Bert Maathuis (Secretaris); 
· Mark Haverkort (Jeugdzaken); 
· Alexander Oosting (Facilitaire zaken) 
· Coen Droste (PR en algemene zaken); 
Aftredend en niet herkiesbaar is Leon Kroeze (Penningmeester). Het bestuur draagt Roy Damhuis voor als zijn vervanger. 
Verder draagt het bestuur Max Heerdink voor als aanvullend bestuurslid algemene zaken. 
Tegenkandidaten voor bovengenoemd bestuursleden kunnen tot een uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk worden voorgedragen, ondersteund door 10 handtekeningen van stemgerechtigde leden. 

5. Ontwikkelingen vereniging 
6. Mededelingen en Rondvraag 
7. Sluiting 
8. Proosten op een nieuw seizoen 

Wij verzoeken u beleefd om bij deze vergadering aanwezig te zijn. Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, dan wordt u verzocht zich af te melden bij de secretaris. 

Namens het bestuur van de RKvv STEVO, 
Bert Maathuis (b.maathuis@wagenborg.com) 
Secretaris 

Stand 1ste klasse E

 
Combiglas Woertman natuursteen Jeugdsponsor Fyon